Når du besøker denne webplassen får du en «kake» eller to. Her bruker vi ikke google analytics eller andre «tracking» løsninger. Du kan lese mer her.​