Forelder i en digital framtid

Bern og ipad

Det er ikke lett å være foreldre i dag når man selv ikke føler seg digital og barna kan så mye mer. Jeg ønsker derfor å dele med meg av min kunnskap og erfaring.

Når du besøker denne webplassen får du en «kake» eller to. Her bruker vi ikke google analytics eller andre «tracking» løsninger. Du kan lese mer her.​