april 5, 2021

Bern og ipad

Forelder i en digital framtid

Det er ikke lett å være foreldre i dag når man selv ikke føler seg digital og barna kan så mye mer. Jeg ønsker derfor å dele med meg av min kunnskap og erfaring.